Základná škola s materskou školou, Jasová 7

Základná škola s materskou školou, Jasová 7

Jasová 7
94134 Jasová
IČO: 37863916

Informácie o inštitúcii Základná škola s materskou školou, Jasová 7

 

Z histórie našej školy

 

Dôležitou inštitúciou každej obce je škola šíriaca medzi pospolitým ľudom vzdelanie a tým aj kultúru. Uvedomili si to aj  obyvatelia obce Jasová žijúci v minulosti a krátko po založení tunajšej r. k. fary sa začalo v obci aj vyučovať.

Okolo r. 1920 bola na námestí Jasovej postavená nová prízemná budova na pôdoryse s tvarom L s 8 osovým priečelím. Po r. 1938 bola škola rozšírená južnou 9 osovou prístavbou a celá stavba bola moderne zjednotená.

V roku 1988 sa začalo s výstavbou novej budovy školy v areáli starej školy. Budova bola plánovaná pre 1.– 4. roč. Žiaci Jasovej v r. 1991 nastúpili do novej školy, ktorá bola pripravená prijať žiakov 1.-8. roč. neskôr i 9. ročníka.  V r. 1995 – 1996 sa ukončila výstavba plynovej kotolne, modernej telocvične a športového ihriska.

Táto škola slúži deťom obce Jasová dodnes. Je to moderná plne organizovaná škola s ročníkmi 1.-9. Dňom 1.9.2002 prešla ZŠ s MŠ do právnej subjektivity.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

Mgr. Soňa Harišová - riaditeľka školy

 

Mgr. Helena Gulbišová - zástupkyňa riaditeľky školy

 

Tel.: 035 / 6477130

zsjasova@centrum.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit